Počasni članovi

Na osnovu odluke  U.O. Tenis pres kluba, na sastanku održanom u prostorijama  UNS, Resavska 28, Beograd, 24.januara 2010 godine, donešen je Pravilnik koji predviđa kriterijume i  način izbora  ličnosti koje svojim javnim radom, na sportskom polju i van njega, ispunjavaju uslove da postanu počasni članovi Tenis pres kluba Srbija, kao i da budu izabrani u KUĆU SLAVNIH TPC.

Počasni članovi

Kuća Slavnih